• Home
  • Registration
ilOUG

Securing hybrid and multi cloud environments

המפגש הקרוב יתקיים ביום שני 9/12/19, בשעה 9:00, במשרדי אורקל בפתח תקווה, רחוב אהרון ברט 8, כניסה B, קומה 6.

עתיד הסייבר לאן ?
טרנדים ומגמות עולמיות המשפיעות ומשנות את תחום הסייבר

בעשור האחרון תחום הגנת הסייבר נהפך להיות הקריטי ביותר בקיום של כל חברה
השפעות כלכליות , גיאו פוליטיקה, חברתיות , גלובליזציה והשפעות טכנולוגיות משנות ומשפיעות ומטלטלות את התחום מקצה לקצה
קצב התפתחות הטכנולוגיה המואצת מקשה על גורמים רבים לקבל החלטות קריטיות לגבי תיכנון רשתות התקשורת ומערכות המידע בארגונם בהרצאה ננסה להסביר את הגורמים המשפעים ומידת השפעתם על התחום ,

כיצד האנליסטים והטרנדולוגים בתחום טכנולוגיות המידע מנסים לחזות את הטרנד שיכניס חדשנות משבשת לתחום הסייבר והענן וננסה לחזות מגמות וטרנדים שעתידים להשפיע על התחום בשנת 2020

מספר המקומות מוגבל, הקדימו להרשם.


Agenda

09:00 התכנסות
09:20 דברי פתיחה
מני מלר - טכנולוג ראשי, אורקל ישראל
09:25 עדכוני אורקל
בן דאלי - ארכיטקט ענן ואבטחת מידע
09:45 עתיד הסייבר, לאן ?
הילל קוברובסקי - חוקר טרנדים טכנולוגים , יועץ אסטרטגי רב תחומי: סייבר, חדשנות ועתידנות טכנולוגית
11:00 הפסקת קפה ומאפה
11:15 The Business challenges of securing your organization
Cristian Everett, Oracle Head of Cyber Security & Management, UKII
12:00 סיום

Register:

מרכז המבקרים של אורקל, אהרון ברט 18 פתח תקוה, כניסה B קומה 6.
* אורקל אינה מתחייבת לחניה ולרשותכם מגרשי חניה ציבוריים באזור.
* האירוע מצולם בוידאו ו/או בסטילס, ישודר ויועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים.
מעצם השתתפותך באירוע, את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע.