• Home
  • Registration
Oracle Cloud

Oracle Analytics Hands-on - Ready to Get Hands-On with Oracle Analytics

בואו להתנסות בפיתוח מערכות אנליזה מתקדמות באמצעות Oracle Analytics

מועד – 8 בינואר 2020
שעות – 9:30 – 14:00
מקום – בית אורקל, רח' אהרון ברט 18 (כניסה B) , פתח תקווה

Oracle Analytics מספק את הנתיב המהיר ביותר לתובנות חכמות עבור כל הנתונים שלך ומאיץ את היכולת ליצור איחזורים חכמים ולענות על שאלות קריטיות.
הצטרפו אלינו לסדנה שבה תוכלו לחוות כיצד Oracle Analytics עובד:

  • מאפשר ליצור תצוגות אינטראקטיביות ממקורות מרובים.
  • מאיץ את היכולת שלך למנף את הלמידה של machine learning ואת ניתוח הנתונים בכדי לייעל את הנתונים ואת הזמן הדרוש להפקת תובנות.
  • מעצים את יכולות החיבור למערכות ומאגרי מידע מגוונים ממערכות SaaS של Oracle וצד שלישי, ויישומי on-prem, תוך שמירה על עקביות ואבטחה.
בואו להתנסות בפיתוח מערכות אנליטיקה בענן, מרעיון למציאות בשלוש שעות

סדנה זו תהיה סדנת hands on, יש צורך להביא מחשב אישי
מספר המקומות מוגבל, הקדימו להרשם.


Register:

מרכז המבקרים של אורקל, אהרון ברט 18 פתח תקוה, כניסה B קומה 6.
* אורקל אינה מתחייבת לחניה ולרשותכם מגרשי חניה ציבוריים באזור.
* האירוע מצולם בוידאו ו/או בסטילס, ישודר ויועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים.
מעצם השתתפותך באירוע, את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע.