• Home
Oracle Marketing Cloud
 

Cyber Resilience - חסינות עסקית בעיצומו של אירוע סייבר

18 בדצמבר 2017, משרדי אורקל ישראל, אהרון ברט 18, פתח תקווה

Cyber Resilience – היכולת של האירגון המודרני להמשיך לתפקד על רקע אירועי תקיפת סייבר . עמידות בזמן מתקפת סייבר ואולי הרבה יותר חשוב, היכולת להתאושש ממנה במהירות. בואו ללמוד ממובילי התחום בישראל ובעולם.

בהשתתפות:

  • לוקה מרטלי, אורקל, דירקטור אבטחת מידע, EMEA.
  • אלי עמר, טכנולוג הגנה ראשי, אגף ה- CERT ברשות הלאומית להגנת הסייבר.
  • ליאור בן דוד, מנכ"ל חברת LBD, יזם, מנטור, יועץ ומרצה בתחום הסייבר.
  • עינת מירון, יועצת מומחית להנהלה בכירה בתחום Cyber Resilience.
  • שחר מאור, מנהל אבטחת מידע בחברת OUTBRAIN.

קהל יעד: מנהלי אבטחת מידע, מנכלים ומנהלי IT

בתוכנית:

09:30 התכנסות ודברי פתיחה
נטליה דיסקין, מנהלת תחום אבטחת מידע, אורקל.
מני מלר, CTO, Oracle Israel.
09:45 המשכיות עסקית בעת ההתמודדות למול איומי ואירועי סייבר, תפיסת ההגנה והתגובה של הרשות הלאומית להגנת הסייבר בזמן שגרה ובזמן אירוע חי.
אלי עמר, טכנולוג הגנה ראשי, אגף ה- CERT ברשות הלאומית להגנת הסייבר
10:15 החוליה החדשה -תהליך הפיכת העובדים למנגנון הגנת סייבר פעיל ויוזם.
כל אחד הוא firewall קטן וכולנו firewall איתן.

שחר מאור, מנהל אבטחת מידע בחברת OUTBRAIN
10:45 meet the hacker - הדגמה לצורת החשיבה והפעולה של מי שיודע כמה שווים הנכסים הארגוניים שלך.
ליאור בן דוד, מנכ"ל חברת LBD, יזם, מנטור, יועץ ומרצה בתחום הסייבר
11:15 הפסקת קפה
11:30 גם הן חשבו שלהן זה לא יקרה. Deloitte Equifax, Merck - הזקן שעליו מתגלח עולם עסקים שלם.
העשה ואל תעשה של עולם ניהול משברי הסייבר.

עינת מירון, יועצת מומחית להנהלה בכירה בתחום Cyber Resilience
12:00 Modern SOC: real time risk analysis, actionable intelligence, incident response and self healing
Luca Martelly, Oracle Cloud Security Director, Europe, Africa and Middle East